حوضخانه هتل سرای سهراب

حوضخانه در خانه های تاریخی فضایی تابستان نشین است و معمولا هشت گوشه دارد.پس از مرمت و احیای خانه  این فشا به محل پذیرایی تغییر کاربری می‌یابد.معمولا در نواحی گرم و خشک کشور در زیرزمین ساختمان فضایی سرپوشیده و مرتفع میساختند.حوض آبی و بادگیرهایی که باد را به این فضا هدایت میکند از ویژگیهای این فضاست.

این فضا محلی مناسب برای اقامت در تابستان بوده و به آن تابستان نشین نیز می گفتند.از ویژگیهای دیگر این فضا ارتباط کارآمد آن با دیگر فضاهای ساختمان است.سقفهای بلند و طاقهای قوسی از ویژگیهای معماری خاص این فضای سنتی خانه های تاریخی است.در حوضخانه هتل سنتی سرای سهراب پنج میز چهارنفره برای پذیرایی مهمانان در نظر گرفته شده است

گالری عکس حوضخانه هتل سرای سهراب

اتاق های دیگر هتل سرای سهراب

اتاق هوشنگ ابتهاج

اتاق هوشنگ ابتهاج : یک اتاق 18 مترمربعی که برای اقامت دو نفر به دو  تخت سینگل مجهز شده است. …

اتاق نیما یوشیج

اتاق نیما یوشیج : یک اتاق 22 مترمربعی که برای اقامت یک خانواده 5 نفره به یک تخت دبل و …

اتاق ملک الشعرای بهار

اتاق ملک الشعرای بهار: یک اتاق 24 مترمربعی که از اتصال دو اتاق به صورت دوبلکس تاسیس شده است و …

اتاق رهی معیری

اتاق رهی معیری: یک اتاق 18 مترمربعی که برای اقامت یک خانواده سه نفره به یک تخت دبل و یک …

اتاق پروین اعتصامی

اتاق پروین اعتصامی: یک اتاق 14 مترمربعی که برای اقامت یک زوج دو نفره به یک تخت دبل مجهز شده …

اتاق اخوان ثالث

اتاق اخوان ثالث: یک اتاق 32 مترمربعی که از اتصال دو اتاق به هم تاسیس شده است و برای اقامت …

اتاق احمد شاملو

اتاق شاملو: یک اتاق 18 مترمربعی که برای اقامت یک زوج دو نفره به یک تخت دبل مجهز شده است. …

اتاق فروغ فرخزاد

اتاق فروغ فرخزاد: یک اتاق 18 مترمربعی که برای اقامت یک خانواده سه نفره به یک تخت دبل و یک …

اتاق شهریار

سرای سهراب سپهری از مرمت خانه تاریخی طهرانچی مربوط به دوره قاجاری با قدمت بیش از ۲۲۰ سال با ۳۷۷ …