گالری فیلم

کلیپ-معرفی-سرای-سهراب
شب یلدای سرای سهراب سپهری
قبل و بعد از بازسازی
اتاق شهریار
صبحانه حیاط
قبل و بعد از بازسازی
حوضخانه سرای سهراب
شعربافی
حال خوب آدمها در بهار
حیاط بارانی سرای سهراب